۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

ضرورت ارتقای «سواد سایبری» دانش آموزان و خانواده ها
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:

ضرورت ارتقای «سواد سایبری» دانش آموزان و خانواده ها

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور بر ضرورت ارتقای «سواد سایبری» دانش آموزان و خانواده ها تأکید و خاطرنشان کرد: اگر مردم سواد سایبری نداشته باشند ممکن است خسارات مالی سنگینی را متحمل شوند