۞ حـدیـث روز :
ثَلاثُ خِصالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الاْنْصافُ فِی الْمُعاشَرَةِ، وَ الْمُواساةُ فِی الشِّدِّةِ، وَ الاْنْطِواعُ وَ الرُّجُوعُ إلی قَلْبٍ سَلیمٍ. سه خصلت جلب محبّت می کند: انصاف در معاشرت با مردم، هم دردی در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات.

اساسنامه انجمن اسلامی معلمان

بسم الله الرحمن الرحیم

متن کامل اساسنامه انجمن اسلامی معلمان ایران

فصل اول: کلیات:

ماده ۱٫ نام انجمن اسلامی معلمان ایران (که در این اساس نامه به اختصار انجمن ذکر می‌گردد).

ماده ۲٫ نشان انجمن : مطابق شکل روبرو  است:

ماده ۳٫ هدف: اعتلای آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی کشور از طریق:

الف) تلاش برای رشد فرهنگی، سیاسی معلمان.

ب) تلاش مستمر در جهت بهبود روش‌ها، فرآیند و ساختار نظام آموزش و پرورش کشور ضمن بهره گیری از دستاوردهای نوین جهانی.

ج) اعلام مواضع در کلیه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.

د) تلاش در جهت تحقق آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.

ه) کوشش جهت ارتقای منزلت اجتماعی معلمان.

و) تلاش در جهت تحقق عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا در جامعه.

ماده ۴. مکان:

مرکز اصلی انجمن در شهر تهران است و طبق مواد (۱۶) و (۱۸) این اساس نامه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور دارای شعبه می‌باشد.

ماده ۵٫ مدت: از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود.

فصل دوم : ارکان :

ماده ۶٫ ارکان انجمن عبارتاند از:

 1. کنگره (مجمع نمایندگان اعضای انجمن).
 2. شورای نظارت و داوری
 3. شورای مرکزی
 4. شورای هماهنگی و اجرایی استان
 5. شورای هماهنگی و اجرایی شهرستان
 6. حوزه
 7. عضو

ماده ۷٫ مجمع نمایندگان (کنگره) :

مجمع نمایندگان، به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری، که منتخبین اعضای انجمن در سراسر کشور هستند و اعضای آن طبق آیین نامه مصوب شورای مرکزی معرفی می‌گردند و به دو صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۸٫ مجمع نمایندگان عادی هر ۲ سال یک بار به دعوت کتبی شورای مرکزی برگزار می‌شود. این کنگره بار اول با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن پس از تصویب اکثریت (نصف + یک) حاضرین برای همه اعضای انجمن لازم‌الاجراست، ولی چنانچه بار اول به حد نصاب نرسید، جلسه با یک ماه تأخیر با هر عده‌ای رسمیت یافته و برای تصویب پیشنهادها آرای (نصف + یک) حاضرین کافی است.

ماده ۹٫ وظایف مجمع عادی عبارتست از:

 1. تشکیل کمیته‌های مورد لزوم
 2. استماع گزارش کار شورای نظارت و داوری
 3. استماع گزارش کار شورای مرکزی
 4. انتخاب اعضای شورای مرکزی و شورای نظارت و داوری
 5. بررسی و اصلاح اساس نامه و مرام نامه عنداللزوم
 6. تهیه و تصویب قطع‌نامه پیشنهادی

تبصره: آیین نامه برگزاری کنگره که شامل مراحل اجرایی و تشکیل ستاد و برنامه‌های آن می‌باشد توسط شورای مرکزی تهیه و تصویب می‌شود و همچنین هیئت رییسه سنی مجمع توسط شورای مرکزی مشخص و معرفی می‌گردد.

ماده ۱۰٫ مجمع فوق‌العاده با تصویب شورای مرکزی و یا بنا به درخواست دو سوم مسئولین یا نمایندگان شوراهای هماهنگی و اجرایی استان‌های سراسر کشور تحت شرایط مندرج در ماده ۸ و تبصره ماده ۹ تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۱٫ وظایف مجمع فوق‌العاده عبارت است از:

 1. بررسی و اتخاذ تصمیم و اعلام نظر درباره مسائلی که منجر به تشکیل مجمع فوق‌العاده گردیده است.
 2. برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای نظارت و داوری به منظور تکمیل اعضای آن‌ها
 3. اتخاذ تصمیم درباره انحلال انجمن

ماده ۱۲٫ شورای نظارت و داوری از چهار عضو به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

 1. یک نفر حقوق دان منتخب شورای مرکزی
 2. سه نفر به انتخاب کنگره

تبصره: تا تشکیل کنگره انتخاب اعضای مذکور در بند ۳ این ماده توسط شورای مرکزی تعیین می‌شود.

ماده ۱۳٫ وظایف شورای نظارت و داوری عبارت است از:

 1. ایجاد دفاتر نظارت و داوری در مرکز استان‌ها
 2. رسیدگی به کلیه شکایات اعضاء در خصوص مسائل تشکیلاتی و داوری در مورد آن‌ها
 3. تایید صلاحیت کلیه داوطلبان عضویت در شورای مرکزی
 4. تهیه و تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های داخلی و انضباطی شورای نظارت و داوری و دفاتر استان‌ها
 5. اعلام نظر درباره صحت انتخابات شورای مرکزی، شورای هماهنگی و اجرای استان‌ها و شهرستان‌ها

ماده ۱۴٫ شورای مرکزی:

شورای مرکزی متشکل از ۱۵ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که توسط مجمع عادی انتخاب می‌شوند.

تبصره (۱) : عضویت در تشکل‌های صنفی و سیاسی فرهنگیان و معلمان برای اعضای شورای مرکزی و شورای استان‌ها ممنوع است. عضویت اعضای انجمن در تشکل‌ها و یا سایر احزاب به شرط این که اهداف آن‌ها با اهداف انجمن مغایر نباشد و دو / سوم اعضای شورای مرکزی این امر را تصویب نمایند، بلا مانع است.

تبصره (۲) : شورای مرکزی از بین خود هیئت رییسه ای متشکل از یک رییس و دو نائب رییس و دو منشی و یک نفر خزانه دار انتخاب می‌کند، که یک نفر از ایشان به عنوان سخنگوی انجمن توسط هیئت رییسه انتخاب می‌شود.

تبصره (۳) : در صورتی که تعداد اعضای شورای مرکزی به عللی پس از دعوت از اعضای علی‌البدل کمتر از ۱۵ نفر شدند شورای مرکزی پس از تایید شورای نظارت و داوری ابتدا از بین اعضای منتخب مجمع نمایندگان ترمیم، و در صورت عدم تکمیل از بین سایر اعضای شورای هماهنگی و اجرایی استان‌ها، شورای مرکزی را تا تشکیل کنگره فوق‌العاده تکمیل می‌کند.

تبصره (۴) : مدت ماموریت شورای مرکزی ۲ سال است و تا تعیین شورای مرکزی بعدی اعتبار دارد.

شورای مرکزی در هر دوره موظف است حداکثر تا سه ماه قبل از پایان دوره خود نسبت به برگزاری انتخابات شورای مرکزی جدید اقدام کند. (انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی بلامانع است).

ماده ۱۵٫ وظایف شورای مرکزی عبارت است از:

 1. اجرای مصوبات مجمع عادی و فوق‌العاده
 2. تشکیل دفتر مرکزی و شورای اجرایی و هماهنگی استان‌های سراسر کشور و نظارت بر تشکیل دفاتر استان‌ها
 3. تهیه و تدوین پیشنهادهای اصلاحی اساس نامه و مرام‌نامه برای ارائه به مجمع نمایندگان
 4. تشکیل مجمع نمایندگان (کنگره)
 5. تهیه ، تدوین، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی و انضباطی مربوط به فعالیت شورای مرکزی، شورای هماهنگی و اجرایی استان‌ها، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی  و دستورالعمل چگونگی عضو گیری در شهرستان‌ها، نواحی و مناطق.
 6. تشکیل و برگزاری ماهانه حداقل یک جلسه رسمی
 7. اعلام مواضع انجمن
 8. تدوین و تنظیم و تفریغ بودجه سالانه انجمن و گزارش آن به روسای شوراهای هماهنگی و اجرایی استان‌ها

ماده ۱۶٫ شورای هماهنگی و اجرایی استان (شورای استان)

شورای هماهنگی و اجرایی استان مسئول سازماندهی و اجرای مصوبات شورای مرکزی و مسئول اداره کلیه امور اجرایی در استان مربوطه می‌باشد.

تبصره (۱) : این شورا دارای ۹ الی ۲۱ نفر عضو اصلی و یک ثلث آن هم عضو علی‌البدل است که توسط اعضای شورای شهرستان، مناطق و نواحی همان استان بر طبق دستورالعمل مصوب شورای مرکزی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند.

تبصره (۲) : انتخاب اعضای شورای استان در اولین مرحله توسط شورای مرکزی انجام می‌شود.

تبصره (۳) : تعداد اعضای شورای هر استان براساس تعداد شعب دایر و فعال آن استان می‌باشد که شورای مرکزی ضمن ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آن را تعیین می‌کند.

ماده ۱۷٫ وظایف شورای هماهنگی و اجرایی استان:

 1. تشکیل دفتر استان و شورای هماهنگی و اجرایی شهرستان‌ها.
 2. اعلام مواضع انجمن استان، ضمن رعایت کامل مفاد این اساس نامه و مواضع شورای مرکزی انجمن.

ماده ۱۸٫ شورای هماهنگی و اجرایی شهرستان.

به منظور ابلاغ اجرای مصوبات شورای هماهنگی و اجرایی استان و سایر ارکان انجمن و ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های آن شهرستان تشکیل می‌گردد.

تبصره (۱) : این شورا دارای ۹ الی ۱۵ عضو اصلی و ثلث همین تعداد عضو علی‌البدل که از بین اعضای انجمن همان شهرستان برای مدت دو سال توسط خود ایشان براساس دستورالعمل مصوب شورای مرکزی انتخاب می‌شوند.

تبصره (۲) : انتخاب اعضای شورای مذکور در شهرستان‌ها در اولین دوره توسط شورای استان ضمن رعایت مفاد این اساس نامه و آیین نامه مربوط و مصوبات شورای مرکزی انجام می‌گیرد.

تبصره (۳) : تعداد اعضای شورای هماهنگی و اجرایی هر شهرستان را شورای استان، ضمن بررسی عملکرد و فعالیت‌های آن‌ها، معین می‌کند.

ماده ۱۹٫ وظایف شورای هماهنگی و اجرایی شهرستان

 1. عضو گیری داوطلبانه و سازماندهی حوزه‌های مربوطه
 2. ابلاغ و اجرای مصوبات ارکان انجمن و ایجاد هماهنگی لازم در بین حوزه‌ها
 3. اتخاذ و اعلام مواضع انجمن شهرستان ضمن رعایت مفاد این اساس نامه و هماهنگی با مواضع شورای مرکزی و شورای هماهنگی و اجرایی استان

ماده ۲۰ . حوزه:

حوزه بنیادی‌ترین واحد تشکیلاتی انجمن است که از هفت الی پانزده نفر تشکیل شده و در هر دو هفته حداقل یک جلسه خواهد داشت.

ماده ۲۱٫ وظایف حوزه عبارت است از:

اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مرکزی انجمن ضمن حفظ سلسله مراتب سازمانی در اخذ تصمیمات.

فصل سوم: شرایط عضویت:

ماده ۲۲٫ کلیه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و مدارس تحت نظارت این وزارت خانه (اعم از دولتی و غیر دولتی – شاغل و بازنشسته) می‌توانند در صورت قبول مفاد این اساس نامه و مرام نامه انجمن و دارا بودن شرایط ذیل به عضویت انجمن در آیند:

 1. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. رعایت شئونات اسلامی و داشتن حسن سابقه

تبصره (۱) : انتقال یا مأموریت از وزارت آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌ها، مرخصی و یا بازنشستگی اعضای انجمن موجب سلب عضویت ایشان نخواهد شد.

تبصره (۲) : چنانچه ادامه عضویت فردی در انجمن توسط عضو یا سایر ارکان مورد تردید قرار گیرد، شورای نظارت و داوری نسبت به ادامه عضویت، برکناری موقت یا دائم وی اقدام و اعلام نظر قطعی خواهد کرد.

ماده ۲۳٫ هر عضو انجمن موظف و متعهد به شرکت منظم و فعال در کلیه جلسات، رعایت سلسله مراتب تشکیلاتی، فعالیت در یکی از بخش‌های اجرایی و پرداخت حق عضویت می‌باشد.

فصل چهارم: امور مالی

ماده ۲۴٫ در آمد و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیان آن در پایان سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اعلام خواهد شد.

ماده ۲۵٫ در آمد انجمن عبارت است از:

 1. حق عضویت
 2. جذب کمک‌های قانونی دولت
 3. در آمد ناشی از فعالیت‌های قانونی

ماده ۲۶٫ کلیه اسناد و اوراق بهادار انجمن با (امضای رییس شورای مرکزی انجمن یا نایب رییس اول) به همراه امضاء ثابت خزانه دار و مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۷٫ کلیه درآمدهای انجمن در حساب جاری و در یکی از بانک‌ها نگهداری خواهد شد.

فصل پنجم: انحلال انجمن

ماده ۲۸٫ انحلال انجمن تنها در صلاحیت مجمع نمایندگان (کنگره) فوق‌العاده است و برای این منظور جلسه اول با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و مصوبات با دو سوم آرا حاضرین معتبر است و چنانچه دفعه اول جلسه به حد نصاب نرسید، بار دوم با یک ماه تأخیر و با هر اکثریتی رسمیت داشته و برای تصمیم گیری رای موافق دو سوم حاضران معتبر خواهد بود.

ماده ۲۹٫ هر گاه انحلال انجمن طبق ماده فوق به تصویب رسید، مجمع نمایندگان فوق‌العاده در همان جلسه هیئت تصفیه‌ای انتخاب و این هیئت ظرف مدت سه ماه کلیه بدهی‌های انجمن را پرداخت نموده و نسبت به وصول مطالبات اقدام و گزارش نهایی را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال خواهند کرد.

ماده ۳۰٫ در صورت انحلال انجمن و تسویه بدهی‌های آن کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول انجمن متعلق به وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده ۳۱٫ هرگونه تغییری در اساس نامه پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قابل اجرا است.

ماده ۳۲٫ این اساس نامه مشتمل بر ۵ فصل، ۳۲ ماده، ۱۴ تبصره و ۴۷ بند در جلسه مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۳ مجمع منتخب کنگره اول ( ۲۵ و ۲۶ دی ماه ۱۳۸۱) انجمن اسلامی معلمان ایران به تصویب رسیده است.